Získali jsme oprávnění od Technické inspekce České republiky k provádění revizí, revizních zkoušek a zkoušek na vyhrazených zdvihacích zařízeních včetně revizí elektrických zařízení výtahů