Opravy a servis měřidel

Měřidla a jiná zařízení mohou v průběhu času ztrácet svou přesnost, porouchat se nebo vyžadovat jakoukoliv jinou údržbu. Právě zde vstupuje do hry naše oddělení Opravy a servis měřidel, které opravuje všechny měřidla dle dostupnosti náhradních dílů. Jeho součástí je certifikovaný servis měřidel a výškoměrů společnosti TESA (zastoupení pro Českou republiku, Slovensko a Polsko). Provádíme kompletní servis přístrojů včetně seřízení, nastavení a zadání korekcí. U každého přístroje provedeme samozřejmě i akreditovanou kalibraci. Opravy a servis měřidel vyžadují specializované znalosti a dovednosti. Naši technici proto musí velmi dobře znát principy a funkce měřidel a také mít znalosti o jejich konkrétních typech a technologiích.

Opravy měřidel a měřících přístrojů nacházejících se mimo kalibrační stav jsou prováděny pouze v případech, kdy je to rentabilní a pokud není se zákazníkem jiná dohoda.

Opravy a servis měřidel TESA
 • Kompletní servis měřidel
 • Výměny neopravitelných výrobků
 • Záruční opravy – vyřizování záručních případů ve spolupráci s distributorem TESA, u kterého byl výrobek zakoupen
 • Technická podpora a prodej náhradních dílů
 • Seřízení, nastavení a zadání korekcí
 • Kalibraci s vydáním akreditovaného kalibračního listu
 • Školení na výrobcích TESA
 • Konzultace výrobků TESA
Záruční a pozáruční servis měřidel fy. TESA s.a.:
 • Výškoměry – 350-600-900 mm
 • Tesa Hite
 • Tesa Hite+M
 • Tesa Hite MAGMA
 • Micro Hite
 • Micro Hite + M
 • Micro Hite 2016
 • Unimaster
 • Interapid-IRA 2
 • Indukční snímače páčkové GT-31, přímé GT-22
 • Vyhodnocovací jednotky TT-60 až 80, TT10, Twin-T10
 • Drsnoměry
 • Komunální měřidla Tesa
Generální opravy třísouřadnicových měřících přístrojů:
 • Micro Hite DERBY 3D
 • Tesa Micro Hite 3D
Oprava komunálních strojírenských měřidel různých výrobců:
 • Posuvná měřítka – analogová/digitální
 • Mikrometry – analogové/digitální 
 • Pasametry – analogové/digitální 
 • Indikační hodinky – analogové/digitální
 • Páčkové úchylkoměry
 • Komparátory
 • Mikrokátory
 • Somkátory
 • Dvou a tří dotykové dutinoměry – digitální/analogové 
 • Hmatadla
 • Pevné kalibry průměrů tzv. obkročáky
 • Závitové kalibry
 • Válcové kalibry
 • Nožová pravítka
 • Nožové úhelníky
 • Příložné úhelníky
 • Úhloměry – analogové/digitální
 • Opravy atypických měřících přístrojů
 • Digitální výškoměry TESA
 • Drsnoměry Mitutoyo

To není vše

Dále můžeme nabídnout zaškrabávání a opravy příměrných pravítek a strojních vodováh, analogových, digitálních (například TESA Niveltronic, TESA Microbevel, TESA Bluebevel).  

Provádíme také opravy optických a digitálních délkoměrů, strojírenských mikroskopů a profilprojektorů.

Opravy a servis měřidel