Kalendář akcíKalibraceObecné informaceServisOpravy a servis měřidel - výškoměry

Součástí naší kalibrační laboratoře geometrických veličin je i servisní oddělení, které je zaměřeno na opravy měřidel, měřících zařízení a opravy měřících přístrojů.

Mezi opravy měřidel, která provádíme, jsou třidotyková měřidla pro měření otvorů, mikrometrická měřidla, posuvná měřidla, opravy číselníkových úchylkoměrů, včetně délkových snímačů a páčkových sond GT31 TESA atd. až po náročné opravy délkoměrů, profilprojektorů a DGT výškoměrů.

O DGT výškoměrech bych se rád zmínil v několika větách a seznámil vás zákazníky s možností opravy vašeho digitálního výškoměru v naší společnosti.

Na trhu je spousta různých měřidel pro měření průměrů, délky, roztečí….

Mezi nejpoužívanější měřidla pro měření vyrobených dílů ve Vaších firmách se nejčastěji používá, digitální univerzální výškoměr. Pro maximální každodenní používání v podmínkách výroby, kde ovzduší je nasycené prachem a často s příměsi vypařujících se olejů a emulzí, dochází u těchto citlivých měřidel k poruchám.

Poruchy se projeví několika způsoby, na první pohled špatné náměry, mechanickou závadou, nebo poruchou odečítací jednotky (ovládacího panelu) atd. Měřidlo v případě poruchy je nejdříve podrobeno diagnostice, kde se vyhodnotí závada. Následuje zpracování cenové nabídky a odeslání k zákazníkovi na odsouhlašení cenového návrhu opravy. Po vystavení a doručení objednávky, měřidlo servisní technik řádně opraví. Následně po opravě se provede kalibrace opraveného zařízení. Vystavením kalibračního listu, deklarujeme úspěšné provedení opravy měřidla.

V případě poruchy Vašeho měřícího zařízení nebo DGT výškoměru nás neváhejte kontaktovat. Servisní technik p.Glogar ( pavel.glogar@tlo.cz ) je připraven vám nejen poradit, ale také problém neprodleně řešit.