Nainstalovali jsme a zprovoznili 3D stroj Nikon (20.10.8) s rozsahem měření 2032x 1016×800 mm s přesností měření 2,5 μm/1000 mm.

Se svou přesností patří k nejpřesnějším v naší republice. Konečně můžeme provádět kontrolní měření velkých dílů.