Rozšířili jsme autorizaci o výrobky vymezené v bodě č. 12 přílohy č. 4 K NV č. 176/2008 Sb.: Strojní zařízení pro práce v podzemí těchto typů, a to konkrétně pro část č. 12.2. Hydraulicky ovládané mechanizované výztuže.

Rozšíření autorizace