Rozšířili jsme autorizaci o výrobky vymezené v bodě č.17 přílohy č. 4 k NV č. 176/2008: Zařízení pro zvedání osob nebo nákladů , u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než 3 metry.