Školíme a pořádáme kurzy na:

 • Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Specialista BOZP a PO požární ochrana v praxi pro malé firmy
 • Preventista rizik spojený s obsluhou řetězové pily
 • Školení preventistů požární ochrany a požárních hlídek
 • Školení pro brigádníky – stavební a bourací práce
 • Interní auditor systému řízení kvality dle ISO 9001
 • Interní auditor systému řízení environmentu dle ISO 14001
 • Interní auditor systému řízení BOZP dle ISO 45001

Pořádáme odborné semináře na:

 • Systémové řízení BOZP podle nové normy ČSN ISO 45001:2018
 • Bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Riziko výbuchu a požáru ve spojitosti s hořlavými látkami
 • Zásady bezpečné práce v uzavřených prostorech
 • Jak efektivně provést prověrku BOZP na pracovišti
 • Jak efektivně provést kontrolu PO všech svých pracovišť

Termíny

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

Termín kurzu: leden/2024        Místo konání: Brno                      Termín zkoušky: leden/2024      Místo konání: Opava

Termín kurzu: březen/2024      Místo konání: Brno                      Termín zkoušky: březen/2024    Místo konání: Brno

Termín kurzu: květen/2024      Místo konání: Brno                       Termín zkoušky: květen/2024    Místo konání: Brno

Termín kurzu: září/2024           Místo konání: Brno                       Termín zkoušky: září/2024         Místo konání: Brno

Termín kurzu: listopad/2024    Místo konání: Brno                       Termín zkoušky: listopad/2024  Místo konání: OpavaMísto konání

Školení a kurzy probíhají na našem brněnském pracovišti na adrese Okružní 834/29a, 628 00 Brno – Lesná. Nově taky v sídle naší společnosti a to na adrese Těšínská 2962/79b, 746 01 Opava.

Kontaktní osoba

Kateřina Borová
+420 737 219 775
katerina.borova@tlo.cz

Těšínská 2962/79b, 746 01 Opava

Souřadnice: 49.9308731N, 17.9315247E

Okružní 834/29a, 638 00 Brno
Souřadnice: 49.2350503N, 16.6224864 E