Zatěžovací zkoušky

Hlavním cílem zatěžovací zkoušky je určit maximální velikost zatížení, které konstrukce nebo součást snese, než dosáhne svého limitu nebo selže. Zatěžovací zkoušky obvykle zahrnují aplikaci statických nebo dynamických zatížení, a to v závislosti na povaze testovaného objektu. Provádějí se pomocí specializovaných zařízení, jako jsou hydraulické pohony, závaží nebo mechanické systémy, a to v závislosti na konkrétních požadavcích zkoušky.

Nejmodernější testovací zařízení

Naše pracoviště se může pochlubit rozsáhlým vybavením, včetně zkušební haly a jejích velkých zkušebních rámů. Mezi nimi vyniká největší zkušební rám s impozantní kapacitou, který zvládne síly až 25 000 kN. Díky tomu můžeme s přesností a precizností řešit i ty nejnáročnější požadavky na zatěžovací zkoušky.

Flexibilní testování na místě

Kromě našeho dobře vybaveného zařízení nabízíme také možnost pohodlného provádění měření a zatěžovacích zkoušek přímo ve vašich prostorách. Tato flexibilita umožňuje efektivní zkušební postupy a hodnocení součástí nebo konstrukcí v jejich provozním prostředí.

Monitorování dat v reálném čase

Během procesu testování používáme pokročilé tenzometry a monitorovací systémy, které zaznamenávají data v reálném čase. To nám umožňuje měřit klíčové parametry, jako je síla, teplota, průhyb vzorku, tlak uvnitř vzorku, trajektorie a deformace. Monitorování dat v reálném čase usnadňuje rychlou analýzu a informované rozhodování.

Rychlá řešení pro testování

Chápeme význam času v procesu testování, a proto se zavazujeme dodat testy v co nejkratším možném termínu. Kromě toho nabízíme komplexní podporu, včetně výroby potřebných přípravků nebo zařízení nutných pro efektivní provedení testu.

Důkladná dokumentace a kalibrace

Během zkoušek provádíme pravidelnou fotodokumentaci postupu testování. Tato dokumentace umožňuje podrobnou analýzu a vyhodnocení. Pro zachování maximální přesnosti jsou navíc naše zařízení pravidelně kalibrována, což zaručuje spolehlivé a konzistentní výsledky. Výstupem zkoušky je poté akreditovaný zkušební protokol v českém nebo vámi požadovaném jazyce.

Zatěžovací zkoušky a silový rozsah

Zkušební zařízení

Silový rozsah

Univerzální tahový stroj ZD10/90 0÷100 kN
Univerzální tahový stroj ZD100 0÷1 000 kN
Univerzální tlakový stroj DB 600 0÷6 000 kN
Siloměr TA11 0÷10 kN
Siloměr TA21 0÷100 kN
Siloměr PROMI Classic 0÷500 N
Siloměrné tahové zařízení 500 kN 0÷500 kN
Siloměrné zařízení ZV-92 0÷1 MN
Siloměrné zařízení CDZ 400 T 0÷2 MN
Siloměrné zařízení válec 2 000 kN 0÷2 000 kN