Zkušebna důlních výztuží

Zkušebna důlních výztuží provádí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží, důlních výztuží dlouhých důlních děl, materiálů a konstrukcí, železobetonových prefabrikátů pro důlní stavby tunely a metra, provozní měření mechanizovaných výztuží, hydraulických válců a stojek, individuální porubní výztuže, prvků obloukové důlní výztuže a nespojovaných a kloubových stropnic. Jedná se o speciální pracoviště naší akreditované zkušební laboratoře a zároveň o tu největší zkušební laboratoř důlních výztuží v Evropědisponuje zkušebními rámy s možností zatížení až do síly 2 500 tun, což v Evropě nemá konkurenci. Je to jeden z důvodů, proč provádíme zkoušky důlních mechanizovaných výztuží pro zákazníky z celého světa (například Polsko, USA, Austrálie nebo Čína).

Normy pro akreditované zkoušky
  • EN-1804-1
  • EN-1804-2
  • EN-1804-3
  • CONSOL
  • GOST 31561
Zkušebna důlních výztuží – jak to probíhá?

Podle požadavků a potřeb zákazníka provedeme defektoskopii – magnetickou, ultrazvukem nebo kapilární. Během zkoušek provádíme detailní fotodokumentaci zkoušeného vzorku a průběhu zkoušky. Zároveň se po celou dobu zkoušky věnujeme také vizuální kontrole částí mechanizované výztuže a jejich svarů. Všechno provádí certifikovaní a kvalifikovaní pracovníci. Naše schopnosti však přesahují pouhé zkoušení mechanizované výztuže. Provádíme také zátěžové zkoušky ocelových konstrukcí, lisování a rovnání svařovaných konstrukcí.

Monitorování a analýza vzorků

V našem zkušebním procesu nabízíme zákazníkům jedinečnou možnost pečlivě monitorovat své vzorky a sledovat průběh tlaku v hydraulických stojkách v reálném čase. Díky našemu nejmodernějšímu zařízení a pokročilému softwaru DEWETRON zajišťujeme vysoce kvalitní měření pomocí tenzometrů.

Hlavní roli máte vy

Flexibilita leží ve vašich rukou, protože můžete určit umístění, počet a typ tenzometrů, které budou použity. Po zahájení testování zachytíme a zaznamenáme data, která vám pohodlně předáme ve formátu Excel pro další analýzu.

Naše možnosti testování se rozšiřují i na mechanizované výztuže, a to na základě vámi zvoleného počtu zatěžovacích cyklů. Případně můžeme v testování pokračovat, dokud samotná výztuž nedosáhne bodu zlomu, a odhalit tak její nejslabší článek.

Akreditované zkušební protokoly a certifikační služby

Na našem pracovišti poskytujeme komplexní zkušební služby, které jsou zakončeny akreditovanými zkušebními protokoly dostupnými v češtině i ve vámi preferovaném jazyce. Tyto protokoly slouží jako autoritativní záznam výsledků zkoušek. Dále nabízíme doplňkové certifikační služby pro celou mechanizovanou výztuž na základě akreditovaného zkušebního protokolu a dodané dokumentaci v souladu s legislativou 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Základní parametry zkušebních rámu

Zkušební rám

CDZ 1050 CDZ 1800 CDZ 2500
Délka [mm] 4 100 6 000 8 000
Šířka [mm] 5 500 3 000 4 000
Výška [mm] 500 až 4 500 500 až 6 000 1 500 až 7 500
Zkušební síla 8 000 kN 18 000 kN 25 000 kN
Zkušební tlak 0–100 MPa
Zkoušky vibrací v hydraulickém obvodě

V našem zařízení nabízíme hydraulické vibrační testy speciálně navržené pro analýzu správného fungování hydraulických obvodů. Pomocí moderního měřicího zařízení poskytujeme možnost připojení až 8 snímačů tlaku, které pečlivě zaznamenávají hodnoty tlaku během testů.

Výhody

Jednou z klíčových výhod našeho zkušebního procesu je okamžitá dostupnost naměřených dat pro zákazníka. Tento přístup umožňuje našim zákazníkům rychle reagovat na výsledky testů a navrhnout vhodná nápravná opatření k zajištění optimální funkce jejich hydraulických obvodů.