Defektoskopie materiálů a svarů

Defekty mohou zahrnovat trhliny, dutiny, nehomogenity materiálu, nedostatečné propojení mezi svářenými kusy nebo jakékoli jiné nesrovnalosti, které mohou vést k selhání materiálu. Defektoskopie materiálů a svárů je technika používaná k detekci takovýchto defektů. Jedná se o důležitou metodu pro zkoumání kvality materiálů a svářených spojů, a slouží k identifikaci neviditelných vad, které by mohly ovlivnit jejich pevnost, spolehlivost nebo bezpečnost.

Co provádí zkušebna defektoskopie materiálů a svarů?
  • Nedestruktivní kontroly (NDT) jakosti materiálu a svarových spojů dle výrobní dokumentace a dle požadavků objednavatele
  • Vypracování postupů a instrukcí pro provádění nedestruktivních kontrol
  • Kontrolu pružin záchytů dopravních nádob a stanovování jejich charakteristik
  • Odborné posudky v souladu s předmětem činnost
Zkouška magnetickou metodou (MT)

Jedná se o nejpoužívanější metodu nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Princip magnetické defektoskopie spočívá ve vytváření magnetického pole v testovaném materiálu. Pokud je materiál nebo svár vadný, dochází ke změně magnetického pole a tím je defekt detekován. Své využití nachází při zjišťování povrchových a podpovrchových vad – trhliny, praskliny, póry a vměstky feromagnetických materiálů.

Zkouška kapilární (penetrační) metodou (PT)

Tato metoda je často používána pro zkoumání povrchových vad jako jsou trhliny, praskliny nebo póry. Její princip spočívá v tom, že se na povrch testovaného materiálu aplikuje kapalný penetrační prostředek, který pronikne do velmi tenkých trhlin ve struktuře materiálu. Následuje aplikace vývojového prostředku, který se vstřebá do kapilárního prostředku a vybarví ho, čímž vznikne viditelný obraz defektu na povrchu materiálu.

Zkouška vizuální (VT)

Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší metodu NDT, při nichž se používají ke zjištění povrchových vad zkoušených objektů speciální měřítka. Pokud je to nutné, může také dojít k čištění povrchu nebo odstranění povlaku nebo špíny, aby se defekty lépe odhalily. Mezi viditelné defekty mohou patřit trhliny, otvory, škrábance nebo korozní narušení.

V případě měření tloušťky stěny dochází k ultrazvukové metodě pomocí vhodného ultrazvukového přístroje. Aby však ultrazvuková defektoskopie mohla proběhnout, je nutná akustická prozvučitelnost zkoušeného materiálu.

Pokud si nejste jisti, která metoda je ta pravá, není se čeho bát. S radostí vám pomůžeme zvolit tu ideální, abychom odhalili všechny technologické chyby při výrobě vašich výrobků.