Kalibrace u zákazníka

Pro získání nezbytných a přesných informací je mnohdy potřeba opustit kalibrační laboratoř a provést kalibrace u zákazníka. Ve většině případů se jedná o měřící laboratoře, byli jsme však i ve výrobních halách nebo přímo na výrobní lince. Zde jsme například prováděli kalibraci vestavěného měřícího snímače nebo vestavěného posuvného měřidla. Všechny kalibrace probíhají v akreditovaném režimu a využíváme při nich primárně laserinterferometr, skleněná pravítka, úhlové a koncové měrky, nástavné kroužky a další vhodné etalony. Pokud jde o etalony, ve své výbavě máme vše, co potřebujeme, abychom mohli provádět kalibrace drtivé většiny měřidel a měřících přístrojů v oboru délky a rovinného úhlu. 

Kalibrace provádíme jak po celé České republice, tak i na Slovensku či v Polsku. Mimo kalibrace nabízíme i možnost servisu a údržby měřící techniky nebo proškolení personálu. Pokud je to potřeba, je zde i ta možnost, že si měřidlo či měřící přístroj odvezeme k nám do laboratoře a provedeme odborný servis a následnou rekalibraci.

Proč využít služby kalibrace u zákazníka?

Za hlavní výhodu kalibrace u zákazníka jednoznačně považujeme možnost získat data a informace přímo na místě, kde se daná měřící technika běžně používá. To umožňuje rychlejší reakce na případné nedostatky a umožňuje přizpůsobit procesy či systémy přímo potřebám zákazníka. Za další významnou výhodu považujeme možnost získat komplexní pohled na daný problém nebo situaci. Kalibrace u zákazníka umožňuje zkoumat a analyzovat různé faktory a souvislosti, které by při pouhém testování v laboratoři nebyly zahrnuty. Tím se zvyšuje přesnost výsledků a umožňuje se objektivnější hodnocení.

Konkrétní příklady měření
Micro-Hite
Třísouřadnicový měřící stroj
Příměrná deska
3D měřící rameno
Profilprojektor
Přístroj na měření úhelníků
Konturograf
Univerzální mikroskop
Drsnoměr
Délkoměr
Mikroskop Keyence
Seřizovací přístroj
Příměrné pravítko
3D přístroje
Zakázkové měření
Přístroj na měření úchylkoměrů
Obráběcí centra