Akreditovaná Kalibrační laboratoř geometrických veličin č. 2277

Klíčovým prvkem mnoha průmyslových odvětví, které vyžadují přesnost a spolehlivost, je kalibrační laboratoř. Ta naše pracuje v akreditovaném režimu již 30 let. Akreditaci ji udělil Český institut pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Osvědčení

Akreditované kalibrace provádíme v oborech délka a rovinný úhel, naše portfolio v těchto oborech je největší v ČR.

Činnost kalibrační laboratoře č. 2277

Jsme autorizováni špičkovými výrobci měřících přístrojů a měřidel pro kalibraci a servis jejich výrobků. Máme dostupné náhradní díly, možnosti linearizace odměřovacích systému a zadávání korekčních map.

Náš cíl je jednoznačný – maximální kvalita nejen přístrojů, ale také personálu, který vaše měřidla v laboratoři kalibruje. Technici jsou odborníci ve svých oborech, jsou pravidelně školeni a jejich znalosti a dovednosti prověřovány nadřízeným úřadem ČIA. 

Provádíme servis/opravy a akreditovanou kalibraci komunálních, digitálních a elektronických měřidel, ať už se jedná o posuvná, mikrometrická či digitální měřidla. Opravujeme a kalibrujeme vodováhy, drsnoměry, číselníkové úchylkoměry, třídotykové dutinoměry, posuvné a elektronické výškoměry atd. 

Naše kalibrační listy jsou vyžadovány u širokého spektra činností a oborů, jako je strojírenství, lékařský průmysl, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, stavebnictví atd.

Vybavení kalibrační laboratoře

Naše kalibrační laboratoř je na té nejpřesnější možné úrovni. Řada měřících přístrojů je nejpřesnější ve střední Evropě. Výběr nových měřících zařízení, které budou sloužit jako etalony pro přenos rozměrů a dat, je vždy velice přísný. S kvalitou také koresponduje naše nejlepší měřící schopnost CMC a na kalibračních listech uváděna nejistota měření.

Provádíme:

  • Kalibrace
  • Nákup měřidel
  • Měření výrobků
  • Servis a opravy
Kalibrační laboratoř
Kalibrační laboratoř
Jak to funguje?

Proces celé kalibrace je veden elektronickou formou. Výhodou tohoto systému je uložiště (cloud), který vaše kalibrační listy okamžitě a přehledně ukládá. Po kalibraci máte výsledek kalibrace k nahlédnutí.

Kalibrace probíhají v klimatizovaných kalibračních laboratořích, případně provádíme i externí kalibrace u zákazníka. Může se to týkat například kalibrace příměrných granitových desek, mikroskopů Keyence a jiných, univerzálních délkoměrů, profilprojektorů, délkových laserových/mechanických snímačů, 3D měřících přístrojů a ramen atd.

Proč my?
  • Zdarma pravidelný svoz a rozvoz měřidel ke kalibraci a opravě, ostatní po domluvě 
  • Kalibrační listy v cizím jazyce bez příplatků
  • Kalibrace laserinteferometrem

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte zavítat do sekce kontakty. Poptávky směřujte na email kalibrace@tlo.cz

Související odkazy:

Osvědčení

Příloha k osvědčení