Zakázkové měření

Naše kalibrační laboratoř provádí zakázkové měření na 3D měřících strojích, tedy veškerou rozměrovou kontrolu, včetně vyhodnocování úchylek tvaru a polohy. A to jak podle technických výkresů tak podle 3D CAD modelů ve formátech igs nebo step.

Vybavení laboratoře pro zakázkové měření

3D měřící stroj – NIKON Altera SL 20.10.8 HA

  • Rozsah měření: 2 000×1 000×800 mm

 

Multisenzorový 3D měřicí stroj – WERTH Video-Check-HA

  • Rozsah: 1 000x650x400 mm
  • Možnost dotykového a optického měření

 

Oba stroje jsou konstruovány pro měření se zvýšenou přesností, řádově 10-3 mm a v případě optického měření pak 10-4 mm. Stroje mají ve své výbavě vzduchové tlumící prvky proti vibracím pro zachování přesnosti měření.

Naše laboratoře jsou klimatizovány na 20°C. Teplota jako taková má zásadní vliv na přesnost měření, proto se musí před samotným měřením počítat s dostatečně dlouhou dobou pro temperaci dílů. 

Také provádíme nezávislá měření při soudních sporech mezi dvěma subjekty.

Custom measurements
Zakázkové měření
Zakázkové měření pomocí 3D měřících strojů

3D měřící stroje jsou důležitými nástroji pro měření přesnosti a geometrických charakteristik komponentů. Tyto stroje se používají v průmyslových aplikacích pro kontrolu kvality a ověřování rozměrů a geometrických vlastností různých součástí. 

 

Principy a metody na 3D měřících strojích

Základním principem 3D měření je získání dat o geometrických vlastnostech objektů. Tyto stroje využívají různých metod měření, včetně optických senzorů, dotykových sond a kombinací těchto technologií.

Optické senzory mohou měřit vzdálenosti a geometrické charakteristiky objektů pomocí projekce strukturovaného světla na povrch objektu. Kontaktní sondy umožňují přímé měření geometrických charakteristik objektů pomocí dotyku s povrchem.

Všechny tyto metody měření máme spojeny s počítačovým systémem, který zpracovává a analyzuje data získaná ze senzorů. Tento systém umožňuje měření objektů v 3D prostoru a získání výsledků pomocí 3D modelů.

 

Cílem je zajištění přesnosti měření

V průběhu měření na 3D měřícím stroji potřebujeme zajistit, aby se objekt pevně upnul, tak aby se zde nenacházely žádné vibrace. Tuto potřebu zajišťujeme pomocí anti-vibračních měchu umístěných pod měřícím strojem. To je jedna z podmínek pro zajištění přesnosti měření.

 

Výsledek

Výsledky měření na 3D měřícím stroji mohou být velmi přesné a mohou poskytnout informace o různých geometrických vlastnostech objektu, jako například délka a úchylky tvaru a polohy (rovinnost, přímost, kruhovitost, souosost, rovnoběžnost, kolmost, celkové házení a další. Tyto vlastnosti potřebujeme pro různé aplikace, jako například kontrola kvality výroby, návrh a vývoj produktů, výroba prototypů, vzorkování a mnoho dalších.