Kalibrace měřidel – obor délka a rovinný úhel

Jsme kalibrační laboratoř s dlouholetou tradicí, která je akreditována orgánem ČIA v oborech kalibrace délky a rovinného úhlu dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Kalibrace měřidel provádíme buď interně v kalibrační laboratoři v Opavě, nebo externě – kalibrace u zákazníka. Součástí naší služby zákazníkům, kromě kalibrace měřidel a kalibrace měřících přístrojů, je měření neshodných rozměrů u výrobků, svoz/dovoz/rozvoz měřidel ke kalibraci a po kalibraci,  zprostředkování nákupu nových měřidel a servis měřidel.

Podmínky pro kalibraci

Technické zabezpečení, vybavení, přesnost přístrojů, široké portfolio a vzdělaný personál s praxí v technických oborech garantuje vysokou kvalitu v nabízených a provozovaných službách. Pro spolehlivou a důvěryhodnou kalibraci je důležité prostředí, ve kterém se měřidla kalibrují. Naše kalibrační laboratoř je monitorována a vybavená výkonným systémem klimatizací, které zajišťují požadovanou vlhkost a teplotu prostředí (20 °C).

Měřidla, měřící přístroje, kalibry, odměřovací systémy, stupnice měřidel mohou být postupem času náchylné k odchylkám a ztrátě přesnosti. 

Režim pravidelné kalibrace měřidel

Včas vás upozorní na nesoulad u naměřených hodnot a vygeneruje nevyhovující měřidla. Celý proces kalibrace je veden elektronicky. Kalibrační listy  jsou tištěny nebo jsou s vaším souhlasem a unikátním heslem uloženy na cloud/úložiště, ve kterém si můžete kalibrační listy, poptávky či objednávky ukládat a generovat.

Co je kalibrace?

Kalibrace měřidel je technický úkon, který ve výsledku specifikuje metrologické vlastnosti kalibrovaného měřidla. Akreditovaná kalibrace zaručí návaznost, jednotnost, správnost a přesnost měření, která vyplývá ze zákona o metrologii. 

Kalibrační etalony

Referenční etalony, jsou pro naše používání a následnou zaručenou návaznost kalibrovány nadřízeným orgánem (ČMI). Etalony jsou měřidla a měřící přístroje, které slouží k porovnání a přenosu měřených hodnot.

Calibration of measuring instruments_10
Využití kalibrace a příklady kalibrovaných měřidel

Kalibrace měřidel je dnes nutná v mnoha oborech průmyslu. Nejčastěji kalibrovaná měřidla jsou pro strojírenský, dopravní, stavební, automobilový a zdravotní resort. Zde je několik konkrétních příkladů měřidel, u nichž provádíme kalibraci:

 • Koncové měrky 0–100 mm, 100–500 mm, do 1 000 mm
 • Komparátory ke kalibraci koncových měrek, kalibrů
 • Sady válcových trnů / pinů
 • Kalibry – trny / kroužky / třmenové / závitové / válcové / kuželové / hladké 
 • Číselníkové úchylkoměry digitální / analogové / standartní / páčkové
 • Posuvná a mikrometrická měřidla analogová / digitální
 • 2D přístroje, délkoměry, mikroskopy, projektory Keyence
 • Elektronické lineární výškoměry, mikrometrické výškoměry
 • Příměrné granitové desky, granitové úhelníky, příměrná pravítka
 • 3D měřící přístroje, kalibrační koule
 • Objektivové mikrometry (skleněná pravítka se stupnicí), 
 • Drsnoměry, Konturoměry (Profiloměry), etalony drsnosti Ra, Rz, Rt…
 • Vodováhy, křížové laserové vodováhy, elektronické vodováhy
 • Pásma, Metry svinovací, Odvalovací kolečka (krokoměry)
 • Laserová měřidla vzdálenosti
 • Měrky svarů, Závitové měrky 
 • Rádiusové/poloměrové šablony, spároměry
 • Úhlové měrky, Úhloměry, Úhelníky
 • Sinusová pravítka, sinusové křížové stolky
 • Snímače délky laserové/elektronické (TESA, KEYENCE…)
 • Elektronické jednotky (TESA TT10, TT80, TT90)
Lhůty kalibrací

Pokud jde o lhůty kalibrací, ty pouze doporučujeme. Záleží jen na vás, jakou dobu platnosti pro kalibraci zvolíte. Než se rozhodnete musíte se zamyslet nad dvěma důležitými faktory pro určení délky platnosti kalibrace – prostředí, ve kterém se měřidlo nachází a četnost jeho používání.

Těšíme se na vaší návštěvu, jsme součástí  kvalitní výroby a Vašeho rozvoje.