Měření a kalibrace laserem – spolehlivé měření

Měření je nedílnou součástí vědeckého a technického pokroku a hraje klíčovou roli v mnoha odvětvích, od průmyslové výroby až po výzkum a vývoj. V posledních desetiletích se měřicí technologie rychle rozvíjely a přinášely nové možnosti a vylepšení, abychom mohli dosáhnout vyšší přesnosti a spolehlivosti výsledků. Jednou z nejvýznamnějších a inovativních technik je měření a kalibrace pomocí laseru.

Laserový interferometr Renishaw XL-80 – měření laserem s nevídanou přesností

Naše kalibrační laboratoř pro měření s extrémně vysokou přesností nejčastěji používá laserový interferometr Renishaw XL-80. Tento inovativní přístroj se uplatňuje v široké škále měření v oblasti délky, rovinnosti nebo přímosti . Jeho využití sahá od kontrolních příměrných desek a pravítek, přes délkoměry, mikroskopy a vysoce přesné výškoměry, až po třisouřadnicové měřící přístroje, obráběcí centra a měřící snímače. Nejčastěji provádíme měření těchto přístrojů ve specializovaných měřících místnostech a laboratořích, ale také ve výrobních halách nebo na kontrolních stanovištích výrobních linek.

Pro zajištění maximální přesnosti a spolehlivosti interferometru dodržujeme při kalibračních postupech ty nejpřísnější kritéria. Díky tomu jsou vhodné pro kalibraci v akreditovaném režimu.

Proč právě laserový interferometr Renishaw XL-80?

Díky tomuto nástroji můžeme provádět měření s velkou přesností a opakovatelností, což je klíčové pro dosažení nejvyšších standardů měření. Tento přístroj využívá interferometrický princip, který zajišťuje přesnost dat. Tento laserový interferometr dokáže měřit až do rozsahu 80 metrů při zachování maximální přesnosti a to díky přesnému stabilizovanému laserovému zdroji a přesné kompenzaci vlivů prostředí. 

Princip laserového měření laserovým interferometrem Renishaw XL-80

Laserový interferometr rozděluje jediný vstupní paprsek koherentního světla na dva identické paprsky – měřící a referenční paprsek. Tyto paprsky prochází po různých drahách a interferují před dopadem na detektor. Rozdíl vzdáleností, které paprsky urazily, tvoří fázový rozdíl. Tento fázový rozdíl odhaluje cokoli, co podél těchto drah změnilo fázi. Může se jednat o fyzickou změnu vlastní dráhy, nebo změnu indexu lomu prostředí, jímž paprsek prochází.

Fázový rozdíl také vytváří interferenční obrazec, který rozpozná detektor. Například při měření rovinnosti příměrných desek detektor zachytává změny náklonu optických zrcadel a následně vypočítává odchylku rovinnosti přímé desky vzhledem k ideální rovině.

Výsledky měření – co je může ovlivnit?

Při použití laserového interferometru musíme brát v potaz to, že je zde mnoho faktorů, které mohou ovlivnit výsledky měření. Může jít například o teplotní změny, vibrace a přítomnost jiných světelných zdrojů. K vyřešení těchto problémů používáme snímače teploty a atmosféry, které v kombinaci s měřícím softwarem kompenzují výsledek měření s naměřenými hodnotami. Tyto snímače jsou rozmístěny po celé délce měřeného přístroje a měřící software pomocí koeficientu teplotní roztažnosti pro daný materiál dopočítává odchylku přístroje od referenčního paprsku laserového interferometru.

Konkrétní příklady využití laserového interferometru
Micro-Hite
Třísouřadnicový měřící stroj
Příměrná deska
Příměrné pravítko
Univerzální mikroskop
Délkoměr
Obráběcí centra