Kooperace služeb

Abychom našim klientům poskytovali komplexní řešení, kooperace služeb je klíčová. Rozšiřujeme proto náš repertoár služeb o spolupráci s partnerskou laboratoří, která se nachází v polských Siemianowicích Śląských. Díky této strategické alianci jsme schopni zajistit a zprostředkovat testy, které doplňují naši zkušební laboratoř. Využitím této spolupráce se snažíme poskytovat výjimečné služby a uspokojovat jedinečné požadavky našich klientů.

Kooperace služeb – nabízené služby

1. Zkoušky mechanických vibrací

2. Zkoušky hluku

3. Zkoušky osvětlení

 • Elektrické osvětlení vnitřních i venkovních pracovišť
 • Měření osvětlení
 • Rovnoměrnost osvětlení

4. Zkoušky elektrické a elektronické

 • Měření AC a DC napětí
 • Měření stejnosměrných a střídavých proudů
 • Měření frekvence a kapacity

5. Zkoušky klimatu a životního prostředí

 • Environmentální zkoušky – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad
 • Environmentální zkoušky – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo,
 • Environmentální testování – Část 2-78: Testy – Test kabiny: Vlhké teplo pevné

6. Zkoušky hořlavosti

 • Hořlavost elektrických a optických kabelů a vodičů s použitím 1 kW složeného plamene a difúzního plamen
 • Zkušební metoda pro odolnost proti vertikálnímu šíření plamene jednoho izolovaného drátu, elektrického kabelu nebo kabelu z optických vláken během přímého vystavení ohni

7. Zkoušky na stupeň ochrany IP a CI

 • Stupeň ochrany poskytovaný kryty (IP kód) podle požadavků normy PN-EN 60529:2003
 • Stupeň ochrany proti vnějším mechanickým nárazům poskytovaný kryty elektrických zařízení (kód IK) v souladu s požadavky PN-EN 50102:2001

8. Zkoušky protipožárních krytů

 • Měření geometrických veličin
 • Odolnost pláště vůči tlaku, statickému a dynamickému tlakovému zatížení a ochrana proti přenosu výbuchu

9. Zkoušky pro automotive

 • Elektrické zkoušky, včetně zkoušek elektrostatických vlastností, odporu a elektrické pevnosti
 • Testy EMC, včetně testů emisí a odolnosti

10. Zkoušky ROHS

 • Zkoušky elektrických a elektronických zařízení dle směrnice 2011/65/EU,

Rozsah nabízených zkoušek