Korozní a klimatické zkoušky

Naše zkušební laboratoř se specializuje na korozní i klimatické zkoušky a nabízí v tomto směru akreditované i neakreditované služby. Zaměřujeme se na přesnost a preciznost a využíváme špičkové vybavení, abychom dosáhli výjimečných výsledků, které splňují nejvyšší průmyslové standardy. Plníme normy IEC, ISO, GMW, ASTM, DIN, VW a další. 

Akreditované zkoušky
 • LV 124
 • ČSN EN 60068-2-x
 • ČSN EN ISO 9227 (NSS, ASS, CASS)
 • PV 1200
 • PV 1209
 • PV 1210
 • PV 2005; varianta A
 • ČSN EN ISO 11997-1
 • a další

V průběhu nebo na konci těchto zkoušek jsme schopni vyhodnotit:

 • Změnu vzhledu a změnu povrchových úprav např. dle norem ČSN EN ISO 4628-1 až ČSN EN ISO 4628-6
 • Stanovení tloušťky povlaků a jejich případný úbytek – ČSN EN ISO 2808, ČSN EN ISO 2178
Dle normy QUALICOAT provádíme nově i zkoušky lakovaných dílů
 • Měření tloušťky – ČSN EN ISO 2360
 • Měření lesku – ČSN EN ISO 2813
 • Mřížková zkouška – ČSN ISO 2409
 • Měření tvrdosti (Buchholz) – ČSN ISO 2815
 • Měření elasticity (Erichsen) – ČSN EN ISO 1520
 • Měření odolnosti proti rázu (ASTM D 2794) – ČSN EN ISO 6272
 • Měření odolnosti proti ohybu na trnu – ČSN EN ISO 1519

Podle požadavků zákazníka můžeme kontrolovat vzorek pod mikroskopem.

Testovací zprávy na míru

V našem testovacím středisku dáváme přednost spolupráci se zákazníky, abychom zajistili důkladnou dokumentaci a přesné odhalení chyb během testování. Po odsouhlasení podmínek provádíme v pravidelných intervalech fotodokumentaci, abychom přesně identifikovali případné změny nebo poškození testovaných vzorků.

Akreditované i neakreditované zkušební zprávy

Po dokončení testů poskytujeme komplexní zprávy o testech v češtině i ve vámi požadovaném jazyce. Tyto zprávy mohou být přizpůsobeny buď akreditovaným, nebo neakreditovaným normám v závislosti na vašich specifických požadavcích.

Jak zvolit vhodný test?

Při výběru nejvhodnějšího testu pro detekci konkrétních chyb je klíčová spolupráce. Náš tým zkušených odborníků s vámi úzce spolupracuje, aby pochopil vaše cíle a požadavky. S využitím našich odborných znalostí vám můžeme pomoci při přijímání informovaných rozhodnutí týkajících se výběru testů, které jsou nejúčinnější při odhalování a analýze potenciálních chyb nebo nedostatků.

Kompletní rozsah akreditace naleznete:

https://www.cai.cz/OA/pdf/P13_2022_CS.pdf