ZkoušeníCharpyho kladivo LabTest CHK 450 J

Zkouška tahem

Zkoušku provádíme dle ČSN EN ISO 6892-1, jsme i schopni provádět měření pro atypické vzorky včetně nestandardizovaných měřících postupů (např. zkoušení lepených a pájených spojů, velmi tenkých profilů, dřevin, kompozitních polymerních materiálů apod.). Pro měření jsou k dispozici dvě měřící zařízení: do 100 kN používáme univerzální tahový stroj ZD 10/90, do 1000 kN používáme univerzální tahový stroj ZD 100. Jelikož se jedná o univerzální stroje, lze jednoduchou úpravou s použitím měřících přípravků provádět další měření jako např. statické zkoušky ohybem, statické zkoušky tlakem, statické zkoušky smykem, zkoušení pružin, dynamické zkoušky atd.

Zkoušky tahem jsou založeny na dvou základních postupech:

  • Zkouška tahem za teploty okolí
  • Zkouška tahem za snížené teploty
  • Norma určuje požadavky na zkušební zařízení, druhy zkušebních těles a postupy zkoušení. Pro některé případy zkoušek se laboratoř odkazuje i na příslušné speciální normy.

Seznam zkušebních postupů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v příloze k osvědčení.

Zkoušky tahem se vykonávají na zkušebních tělesech plného průřezu, např. trubky, dráty a tyče menších rozměrů, na obrobených tělesech typů pásků obdélníkového či segmentového průřezu a na tělesech kruhového průřezu. Velikosti zkoušeného průřezu musí odpovídat délka zkušebního tělesa včetně konců (tzv. hlav) pro upnutí ve zkušebním stroji. Je-li k dispozici dostatek materiálu, tak délka vzorku 300 mm ve zkoušeném směru bude postačující pro většinu aplikací.

 

Zkouška rázem v ohybu

Laboratoř je vybavena kyvadlovým Charpy kladivem LabTest CHK450J s digitálním snímáním úhlu. K dispozici je výměnný břit s radiusem 2 mm dle normy ISO:

  • ČSN ISO 148-1
    Norma definuje rozměry zkušebních těles, justaci zkušebního zařízení a vlastní provedení zkoušky při teplotě okolí i při definovaných teplotách. Laboratoř je vybavena pro temperaci zkušebních těles od -80 °C do +20 °C.

Výsledkem zkoušky rázem v ohybu je práce spotřebovaná k přeražení zkušebního tělesa s vrubem. Dřívější přepočet na jednotku plochy se nově až na výjimky již nepoužívá. Všechny údaje jsou vztaženy na standardní rozměr tělesa 10 x 10 mm s V-vrubem 2 mm, čili na plochu 10 x 8 mm.