Solární komora

Nová komora se sluneční simulací

Zkušební laboratoř rozšířila portfolio nabízených služeb. Zkušebna zakoupila novou klimatickou komoru se sluneční simulací značky weisstechnik® o objemu 1 000 litrů. Komora SunEvent má teplotní rozsah až do -70°C s možností regulace vlhkosti a s možnosti regulace intenzity slunečního záření 400 až 1150 W/m2. Komora umožňuje provádění simulace Indoor i Outdoor zkoušek. Testy solární simulací MIL-STD-810 G DIN…

Nové klimatické a korozní zkoušky

Zkušební laboratoř rozšířila svůj rozsah akreditace o nový obor zkoušek: korozní zkoušky (zkoušky v solné mlze – NSS, ASS, CASS, cyklické korozní zkoušky, kondenzační zkoušky) klimatické zkoušky (chlad, suché a vlhké teplo, změna teploty, vlhkost) Zkušební laboratoř je vybavena třemi korozními komorami značky Ascott a jednou klimatickou komorou značky CTS. Akreditaci jsme rozšířili např. o normy: LV…

Provedli jsme NDT zkoušky plynojemu

Zkušební laboratoř dokončila NDT zkoušky plynojemu v Třinci. Pracovníci zkušební laboratoře prováděli defektoskopickou kontrolu svarů při rekonstrukci opláštění zvonu plynojemu s průměrem 69 400 mm, celkovou hmotností přesahující 700 tun a objemem 50 000 m3 sloužícího k homogenizaci a částečné akumulaci zachycovaného konvertorového plynu z Třineckých železáren, a.s.  Při této rekonstrukci bylo zkontrolováno přes 5 000 m…

Preventivní opatření proti viru COVID-19

Společnost Technické Laboratoře Opava, akciová společnost dále pracuje ve standardním režimu. Předem chceme požádat zákazníky o shovívavost a porozumění k dané situaci a opatřením.   Vzhledem k celorepublikové nákaze virem COVID-19 přijala naše společnost tyto opatření: – je zákaz obchodních schůzek v prostorách naší firmy. Případné výjimky uděluje předseda představenstva. – část zaměstnanců má nařízenou práci z domova (tzv. home office). Tito…

Charpyho kladivo LabTest CHK 450 J

Materiálové zkoušky

Zkouška tahem Zkoušku provádíme dle ČSN EN ISO 6892-1, jsme i schopni provádět měření pro atypické vzorky včetně nestandardizovaných měřících postupů (např. zkoušení lepených a pájených spojů, velmi tenkých profilů, dřevin, kompozitních polymerních materiálů apod.). Pro měření jsou k dispozici dvě měřící zařízení: do 100 kN používáme univerzální tahový stroj ZD 10/90, do 1000 kN…

Zkušebna

Dynamické zkoušky konstrukcí

Tester ocelových konstrukcí 1,2 MN Testerem lze provádět statické a dynamické zkoušky,únavové zkoušky konstrukcí a jejich částí. Simulaci reálného provozního zatížení pomocí hydraulického zatěžovacího systému. Máme možnost instalace tenzometrů na zkušební vzorky a jejich záznam v průběhu zkoušek. Specifikace Testeru ocelových konstrukcí 1,2 MN: Maximální taho – tlakové zatížení Fmax = 1,2 MN (dynamicky max.…