Preventivní opatření proti viru COVID-19

Společnost Technické Laboratoře Opava, akciová společnost dále pracuje ve standardním režimu. Předem chceme požádat zákazníky o shovívavost a porozumění k dané situaci a opatřením.   Vzhledem k celorepublikové nákaze virem COVID-19 přijala naše společnost tyto opatření: – je zákaz obchodních schůzek v prostorách naší firmy. Případné výjimky uděluje předseda představenstva. – část zaměstnanců má nařízenou práci z domova (tzv. home office). Tito…