Nové klimatické a korozní zkoušky

Zkušební laboratoř rozšířila svůj rozsah akreditace o nový obor zkoušek: korozní zkoušky (zkoušky v solné mlze – NSS, ASS, CASS, cyklické korozní zkoušky, kondenzační zkoušky) klimatické zkoušky (chlad, suché a vlhké teplo, změna teploty, vlhkost) Zkušební laboratoř je vybavena třemi korozními komorami značky Ascott a jednou klimatickou komorou značky CTS. Akreditaci jsme rozšířili např. o normy: LV…

Provedli jsme NDT zkoušky plynojemu

Zkušební laboratoř dokončila NDT zkoušky plynojemu v Třinci. Pracovníci zkušební laboratoře prováděli defektoskopickou kontrolu svarů při rekonstrukci opláštění zvonu plynojemu s průměrem 69 400 mm, celkovou hmotností přesahující 700 tun a objemem 50 000 m3 sloužícího k homogenizaci a částečné akumulaci zachycovaného konvertorového plynu z Třineckých železáren, a.s.  Při této rekonstrukci bylo zkontrolováno přes 5 000 m…