Zkoušení

Zkušební laboratoř dokončila NDT zkoušky plynojemu v Třinci. Pracovníci zkušební laboratoře prováděli defektoskopickou kontrolu svarů při rekonstrukci opláštění zvonu plynojemu s průměrem 69 400 mm, celkovou hmotností přesahující 700 tun a objemem 50 000 m3 sloužícího k homogenizaci a částečné akumulaci zachycovaného konvertorového plynu z Třineckých železáren, a.s.  Při této rekonstrukci bylo zkontrolováno přes 5 000 m svarových spojů magnetickou metodou a ultrazvukem.