Měření hluku v pracovním prostředí

Důležitou součástí ochrany a bezpečnosti vašich zaměstnanců je měření hluku v pracovním prostředí. Hluk je totiž jedním z nejčastějších environmentálních faktorů, které mohou negativně ovlivnit lidské zdraví – podle výskytu a intenzity může ovlivňovat náladu, schopnost soustředění, možnost komunikace a zdravotní stav osob. Pokud člověka dlouhodobě vystavíte vysoké úrovni nebo krátkodobě extrémně vysoké úrovni hluku, může to nenávratně poškodit jeho sluch. Proto se musí monitorovat úrovně hluku na pracovišti a provést odpovídající opatření ke snížení rizika. K tomu slouží různé metody měření hluku, a to jak na straně příjemce (v místě, kde lidé bydlí nebo pracují), tak metody pro stanovení vlastností zdroje hluku.

Měření hluku v rámci BOZP

Při měření hluku v pracovním prostředí se zaměřujeme na zjištění celkové úrovně hluku, identifikaci zdrojů a určení, zda se tyto úrovně pohybují v souladu s přípustnými limity stanovenými zákonem. Nejčastěji je vyžadováno měření v pracovním prostředí pro kategorizaci prací v rámci BOZP, které je dokládáno na příslušnou krajskou hygienickou stanici. Měření hluku provádíme od pracovišť, kde se vykonávají činnosti náročné na pozornost a soustředění až po výrobní prostory.

Naše zkušební laboratoř je pro všechny případy vybavena profesionálními měřícími přístroji značky Bruel&Kjaer. Výstupem zkoušek je pak akreditovaný zkušební protokol v českém a vámi požadovaném jazyce.

Naše služby
  • Stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů ve volném zvukovém poli nad rovinou odrážející hluk
  • Stanovení hlukových charakteristik strojů v místě obsluhy stroje
  • Stanovení hluku v pracovním prostředí
Normy v akreditaci
  • ČSN EN ISO 3744
  • ČSN EN ISO 3746
  • ČSN EN ISO 11201
  • ČSN EN ISO 11202
  • ČSN ISO 1999
  • ČSN EN ISO 9612
Měření hluku v pracovním prostředí