Zkušebna hydrauliky

Naše zkušebna hydrauliky slouží jako specializované pracoviště v rámci akreditované zkušební laboratoře a nabízí komplexní škálu laboratorních zkoušek hydraulických prvků. Provádíme pečlivé zkoušky různých komponent, včetně přímých hydromotorů, hydraulických rozvodů a nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých hydraulických hadic, zahrnující dynamické hodnocení.

Dynamické zkoušky pro hydraulické stojky

Naše odborné znalosti se rozšiřují na dynamické zkoušky speciálně přizpůsobené pro hydraulické stojky a válce ve spojení s nárazovými ventily, a to pro olejovou i emulzní kapalinu. Díky špičkovému vybavení a zařízení je naše zkušební laboratoř plně vybavena zkušebními stoly určenými pro důkladné hodnocení emulzní i olejové hydrauliky, které zahrnují metodiky dynamických zkoušek.

Na čem provádíme zkoušky?
 • Pojistné ventily
 • Hydraulické ovládání
 • Hydraulické hadice včetně armovaní
 • Hydraulické zámky
 • Filtry
 • Kulové kohouty
 • Ventily regulující průtok v jednom směru
Námi splněné normy v rámci akreditace
 • EN 1804-3
 • ČSN 44 4450
 • ČSN 44 4440
 • ČSN 11 9008
 • ČSN EN ISO 1402
 • PN-G-32000
Zkušební parametry

Pro velmi výskoky tlaky

 • Přetížení tlakem staticky až do 400 MPa
 • Přetížení tlakem dynamicky až do 200 MPa
 • Cyklické testy provádíme v různých automatických režimech
 • Průtok do 10 l/min

Pro vysoký tlak

 • Přetížení tlakem staticky až do 100 MPa
 • Přetížení tlakem dynamicky až do 100 MPa
 • Cyklické testy provádíme v různých automatických režimech
 • Průtok do 80 l/min
 • Přetížení tlakem staticky až do 75 MPa
 • Přetížení tlakem dynamicky až do 75 MPa
 • Cyklické testy provádíme v různých automatických režimech
 • Průtok do 200 l/min
Zkoušky vibrací v hydraulickém obvodě.

Specializujeme se na testování hydraulických vibrací a nabízíme neocenitelné poznatky o funkčnosti hydraulických obvodů. Naše zkušební laboratoř je vybavena nejmodernějšími měřicími přístroji, které umožňují připojení až 8 snímačů tlaku. Díky tomu lze přesně a precizně zaznamenávat změny tlaku v průběhu testu a zajišťuje podrobnou analýzu výkonnosti systému.

Důkladná kontrola hydraulických obvodů

Zaměřujeme se především na provádění komplexních zkoušek hydraulických obvodů a mechanizovaných výztuží v našich moderních zkušebních rámech. Vystavením obvodů řízeným vibracím získáváme přesná měření, která slouží jako základ pro důkladnou analýzu. Toto pečlivé zkoumání zajišťuje, že hydraulický systém funguje optimálně a splňuje požadované výkonnostní normy.

Přístup k datům v reálném čase

Jednou z klíčových výhod našeho zkušebního procesu je okamžitý přístup k naměřeným datům pro naše zákazníky. Díky zpětné vazbě v reálném čase mohou naši zákazníci okamžitě reagovat na výsledky testů a navrhnout vhodná nápravná opatření. Tento okamžitý přístup k datům umožňuje našim zákazníkům přijímat informovaná rozhodnutí a rychle řešit případné problémy.

Efektivní řešení problémů

Díky rychlé identifikaci a řešení jakýchkoli problémů zjištěných během testování zajišťujeme, aby hydraulické okruhy fungovaly hladce a bez nežádoucích jevů. Naše komplexní analýza a zpětná vazba v reálném čase nám umožňují navrhnout vhodná nápravná opatření, která odpovídají specifickým požadavkům našich zákazníků. Díky tomuto přístupu lze potenciální problémy řešit okamžitě, čímž se maximalizuje účinnost a spolehlivost hydraulického systému.

Měření průtoku

Laboratoř disponuje měřícím pracovištěm, které je určené k měření průtoku na hydraulických prvcích, jako jsou pojistné ventily, rázové ventily, hydraulické zámky a ovládání. Provádíme měření průtokové charakteristiky s grafickým záznamem: p = f (Q), pro Q = 0 až 2800 l/min a pracovní tlak až 70 MPa. Možnost měření průtoku při těchto parametrech je momentálně jediná na světě.